Chapter No 1 :علم الصرف و النحو (556 MCQ`S)

 1. يتقدم الخبر على الاسم والفعل، وهذا التقدم :
  1. قسمان
  2. ثلاثة أقسام
  3. أربعة أقسام
  4. خمسة أقسام
  5. Show Answer
   Answer: A
   Explanation:
   • N/A
 2. يتقدم الخبر على الاسم والفعل، وهذا التقدم نوعان:
  1. تقدم جائز
  2. تقدم واجب
  3. لا تقدم جائز
  4. لا تقدم واجب
  5. Show Answer
   Answer: A
   Explanation:
   • N/A
 3. من الأفعال الناقصة ما یدل علی التوقیت:
  1. أصبح و أضحى
  2. بات و ظل
  3. أمسى
  4. کلها صحیح
  5. Show Answer
   Answer: D
   Explanation:
   • N/A
 4. من الأفعال الناقصة ما یدل علی الاستمرار:

  1. أصبح و أضحى

  2. مازال و ما برح

  3. أمسى

  4. کلها صحیح

  5. Show Answer
   Answer: B
   Explanation:
   • N/A
 5. من الأفعال الناقصة ما یدل علی بیان مدة:
  1. ما دام
  2. مازال و ما برح
  3. أمسى
  4. أصبح و أضحى
  5. Show Answer
   Answer: A
   Explanation:
   • N/A
 6. من الأفعال الناقصة ما لا یأتی منه فعل المضارع:
  1. ما دام و لیس
  2. أضحى
  3. بات و زال
  4. أمسى
  5. Show Answer
   Answer: A
   Explanation:
   • N/A
 7. أقسام اسم المعرفة:
  1. أربعة
  2. خمسة
  3. ستة
  4. سبعة
  5. Show Answer
   Answer: D
   Explanation:
   • N/A
 8. لاسم المعرفة اقسام منها:
  1. الاسم الموصول
  2. المعرف بأل
  3. المضاف إلی المعرفة
  4. کلها صحیح
  5. Show Answer
   Answer: D
   Explanation:
   • N/A
 9. أما المعرفة فسبعة أنواع وهي:
  1. الضمير
  2. العَلَم
  3. اسم الإشارة
  4. کلها صحیح
  5. Show Answer
   Answer: D
   Explanation:
   • N/A
 10. لاسم المعرفة اقسام منها:
  1. النکرة المقصودة بالنداء
  2. ما دام و لیس
  3. أضحى
  4. بات و زال
  5. Show Answer
   Answer: A
   Explanation:
   • N/A

COMING SOON

 1. FINE ARTS
 2. HOME ECONOMICS
 3. JOURNALISM
 4. PHILOSOPHY
 5. SARAIKI(سرائیکی)
 6. SOCIAL WORK