Chapter No 1 :علم الصرف و النحو (556 MCQ`S)

 1. كل اسم الذی لم يدلّ على معيّن من أفراد جنسه فهو مثل: رجل
  1. نكرة
  2. معرفة
  3. أکثر نكرة
  4. کلها صحیح
  5. Show Answer
   Answer: A
   Explanation:
   • N/A
 2. هي كلمة سواء كانت اسما أو فعلا يتم رفعها وفقا لعلامة الرّفع؟
  1. مجزومات
  2. مجرورات
  3. منصوبات
  4. مرفوعات
  5. Show Answer
   Answer: D
   Explanation:
   • N/A
 3. المرفوعات للعلامات الأصلية في حالة الرفع:
  1. الفتحة
  2. الضمة
  3. الكسرة
  4. لاأحد منهم
  5. Show Answer
   Answer: B
   Explanation:
   • N/A
 4. المجرورات للعلامات الأصلية في حالة الجر:
  1. الفتحة
  2. الضمة
  3. الكسرة
  4. لاأحد منهم
  5. Show Answer
   Answer: C
   Explanation:
   • N/A
 5. المنصوبات للعلامات الأصلية في حالة النصب:
  1. الفتحة
  2. الضمة
  3. الكسرة
  4. لاأحد منهم
  5. Show Answer
   Answer: A
   Explanation:
   • N/A
 6. هو الممنوع من التنوين حيث إنه اسما معربا يجر بالفتحة بدلا من الكسرة:
  1. الممنوع من الحروف
  2. الممنوع من الصرف
  3. الممنوع من الفعل
  4. کلها صحیح
  5. Show Answer
   Answer: B
   Explanation:
   • N/A
 7. هو اسم موجود في صيغة المبني للمجهول بدلا من رفع الفاعل بعد حذف من الجملة ، ويرفع دائما؟
  1. نائب فاعل
  2. المبتدأ
  3. الفاعل
  4. مفعول
  5. Show Answer
   Answer: A
   Explanation:
   • N/A
 8. هو اسم مرفوع بفعل علم ، ويدل على من فعله أو تميز به:
  1. نائب فاعل
  2. المبتدأ
  3. الفاعل
  4. مفعول
  5. Show Answer
   Answer: B
   Explanation:
   • N/A
 9. من اسم كاد وأخواتها:
  1. كاد و أخذ
  2. أوشك و كرب
  3. عسي و أنشأ
  4. کلها صحیح
  5. Show Answer
   Answer: D
   Explanation:
   • N/A
 10. من اسم كاد وأخواتها:
  1. اخلولق
  2. طفق
  3. حرى
  4. کلها صحیح
  5. Show Answer
   Answer: D
   Explanation:
   • N/A

COMING SOON

 1. FINE ARTS
 2. HOME ECONOMICS
 3. JOURNALISM
 4. PHILOSOPHY
 5. SARAIKI(سرائیکی)
 6. SOCIAL WORK