Chapter No 1 :علم الصرف و النحو (556 MCQ`S)

 1. أم الابواب من أبواب الثلاثی المجرد؟
  1. سمع یسمع
  2. ضرب یضرب
  3. نصر ینصر
  4. کلها صحیح
  5. Show Answer
   Answer: D
   Explanation:
   • N/A
 2. فروع الابواب من أبواب الثلاثی المجرد؟
  1. فتح یفتح
  2. حسب یحسب
  3. کرم یکرم
  4. کلها صحیح
  5. Show Answer
   Answer: D
   Explanation:
   • N/A
 3. المفعول دائماً یکون :
  1. مجروراً
  2. منصوباً
  3. مرفوعاً
  4. مجزوماً
  5. Show Answer
   Answer: B
   Explanation:
   • N/A
 4. اسم مصوغ من مصدر الفعل المبنی للدلالة علی ما وقع علیه الفعل یسمی:
  1. اسم المفعول
  2. اسم النفضیل
  3. اسم الموصول
  4. اسم الفاعل
  5. Show Answer
   Answer: A
   Explanation:
   • N/A
 5. اسم منصوب یدل علی من وقع علیه فعل الفعل یسمی:
  1. مفعول مطلق
  2. مفعول له
  3. مفعول به
  4. اسم الفاعل
  5. Show Answer
   Answer: C
   Explanation:
   • N/A
 6. مصدر منصوب من لفظ الفعل، یذکر معه لتوکیده، أو لبیان نوعه أو عدد یسمّی:
  1. مفعول مطلق
  2. مفعول له
  3. مفعول معه
  4. اسم الفاعل
  5. Show Answer
   Answer: A
   Explanation:
   • N/A
 7. یتقدم المفعول به علی فعله إذا کان ضمیراً منفصلاً:
  1. وجوباً
  2. جوازاً
  3. لزوماً
  4. لا أحد
  5. Show Answer
   Answer: A
   Explanation:
   • N/A
 8. أعرب ما تحته خط فی مثال * ذاکر الطالب الدروس*؟
  1. المفعول المطلق
  2. المفعول له
  3. المفعول به
  4. المفعول معه
  5. Show Answer
   Answer: C
   Explanation:
   • N/A
 9. هو الاسم المنسد الیه فعل تام علی طریقة فعل أو شبهه:
  1. الموصول
  2. النفضیل
  3. المفعول
  4. الفاعل
  5. Show Answer
   Answer: D
   Explanation:
   • N/A
 10. من علامات التأنیث ؟
  1. ألف الممدودة
  2. ألف المقصورة
  3. تاء التانیث
  4. کلها صحیح
  5. Show Answer
   Answer: D
   Explanation:
   • N/A

COMING SOON

 1. FINE ARTS
 2. HOME ECONOMICS
 3. JOURNALISM
 4. PHILOSOPHY
 5. SARAIKI(سرائیکی)
 6. SOCIAL WORK