Chapter No 1 :علم الصرف و النحو (556 MCQ`S)

 1. والاسم هو ما يدلّ على شيء محدّد
  1. معرفة
  2. نكرة
  3. مبنی
  4. معرب
  5. Show Answer
   Answer: A
   Explanation:
   • N/A
 2. يُقسَم الاسم من حيث النوع إلى أقسام:
  1. قسمین
  2. ثلاثة أقسام
  3. أربعة أقسام
  4. خمسة أقسام
  5. Show Answer
   Answer: A
   Explanation:
   • N/A
 3. يُقسَم الاسم من حيث نوعه إلى قسمین:
  1. مضاف و مضاف الیه
  2. نكرة و معرفة
  3. معرب و مبنی
  4. مذکر و مؤنث
  5. Show Answer
   Answer: D
   Explanation:
   • N/A
 4. ويُقسَم الفعل بحيث الزمن إلى أقسام:
  1. أربعة أقسام
  2. خمسة أقسام
  3. ثلاثة أقسام
  4. قسمین
  5. Show Answer
   Answer: C
   Explanation:
   • N/A
 5. ويُقسَم الفعل بحيث الزمن إلى ثلاثة أقسام:
  1. الفعل الماضي
  2. الفعل المضارع
  3. الفعل الأمر
  4. کلها صحیح
  5. Show Answer
   Answer: D
   Explanation:
   • N/A
 6. هو ما يدلّ على معنى مطلوب بالحدوث في المستقبل ويكون مبنيًّا على السكون في آخره، مثل: اقرأْ
  1. الفعل الماضي
  2. الفعل المضارع
  3. الفعل الأمر
  4. کلها صحیح
  5. Show Answer
   Answer: C
   Explanation:
   • N/A
 7. هو ما يدل على معنى أو حدثٍ تمَّ قبل النطق به فهو مقترن بزمن ماضٍ، مثل خرجَ
  1. الفعل الماضي
  2. الفعل المضارع
  3. الفعل الأمر
  4. کلها صحیح
  5. Show Answer
   Answer: A
   Explanation:
   • N/A
 8. ما يدل على حدثٍ أو معنى مقترن بزمن حاضر أو مستقبل
  1. الفعل الماضي
  2. الفعل المضارع
  3. الفعل الأمر
  4. کلها صحیح
  5. Show Answer
   Answer: B
   Explanation:
   • N/A
 9. للفعل علامات تمیزه من غیره:
  1. أن تتصل به تاء الفاعل
  2. أن تتصل به تاء المخاطبة
  3. أن تتصل به تاء التأنیث الساکنة
  4. کلها صحیح
  5. Show Answer
   Answer: D
   Explanation:
   • N/A
 10. للفعل علامات تمیزه من غیره:
  1. أن تتصل به نون التوکید
  2. الجر بالحروف
  3. التنوين
  4. دخول حرف النداء
  5. Show Answer
   Answer: A
   Explanation:
   • N/A

COMING SOON

 1. FINE ARTS
 2. HOME ECONOMICS
 3. JOURNALISM
 4. PHILOSOPHY
 5. SARAIKI(سرائیکی)
 6. SOCIAL WORK